Workshops

Op verzoek worden workshops gepland van ½ dag tot 2 dagen.

In twee dagen kan de Eponaquest basis opleiding worden genoten, met certificaat, nodig voor Linda Kohanov’s apprenticeship.

Bel gerust, laat u informeren en evt. uw naam noteren.

Bij afzeggingen voor een workshop van Horse Guidance:

Bij afzegging meer dan 30 dagen voor de workshop start krijgt u het gehele betaalde bedrag retour.
Bij afzegging korter dan 30, maar meer dan 14 dagen tevoren, krijgt u driekwart van de workshopkosten terug en tot 8 dagen tevoren de helft.
Er is geen aanspraak op enige terugbetaling bij afzegging op een termijn van 7 dagen of minder voor de workshop begint, maar ook hier telt de redelijkheid, indien sprake is van overmacht.